W jaki sposób podręczniki powinny oddziaływać na wyobrażenia dziecka?

Podręcznik musi spełniać różne funkcje, m.in. motywacyjną, transformacyjną, samokształceniową, selekcjonującą i organizującą. W analizie podręczników do szkoły szczególną uwagę zwraca charakterystyka operacji informacyjnej, a innych funkcji jest tu znacznie mniej. Tylko podręczniki Nowej Ery są dostrzegane na tym tle, toteż cieszą się one w gruncie rzeczy niesłabnącym zaciekawieniem wśród uczniów i nauczycieli danych rodzajów szkół.

Na czym polega funkcja transformacyjna podręcznika?

Według pedagogów, funkcja transformacyjna podręcznika polega na przygotowaniu uczniów do racjonalnego kształtowania najbliższej rzeczywistości, np. do znalezienia sposobu na racjonalne kształtowanie środowiska fizycznego, relacji międzypokoleniowych itd. Z pewnością podręcznik jest zdatny w odniesieniu do celu, jeśli dostarcza treści, które rozwijają liczne umiejętności, jak również zapewnia impuls do nabycia odpowiedniego doświadczenia, które modyfikuje społeczne problemy. Jest to niezwykle istotne. Funkcja transformacyjna pomaga uczniom wyrobić sobie świetną postawę w stosunku do różnych kwestii związanych z rzeczywistością, przygotować się do zachowania, dokonać wyboru, rozwinąć możliwość oceny (przedstawić pozytywy i negatywy różnych rozwiązań), ustalić swoje standardy i zasady moralne, które mogą prowadzić uczniów w dorosłym życiu.

W jaki sposób funkcję tę będą pełnić podręczniki Nowa Era?

Funkcja transformacyjna podręcznika może być zilustrowana różnymi przykładami, np. poprzez Nowa Era podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/nowa-era). W tym miejscu warto zwrócić uwagę na szczególne warunki demograficzne, monetarne, polityczne i środowiskowe, które uczniowie poznają dzięki temu podręcznikowi. Normalną cechą będzie metoda poznawcza, zgodnie z którą uczeń poznaje zawikłania, a potem przedstawia je w stosunku do swoich doświadczeń, znaczenia związanego z normami, regułami dotyczącymi wykonania. Ważną rolę będą odgrywały ćwiczenia, które inspirują uczniów do własnych, specyficznych odpowiedzi na problemy, inspirują uczniów do bycia pomysłowym w zaufaniu, a także do mówienia o swoich poglądach i dodatkowo dyskutowania ich z kolegami. Czasami impuls kształtujący określoną postawę słuchaczy, przy całym tym poprawnie wykorzystanym materiale dydaktycznym z podręcznika, płynie sam. Poszczególni słuchacze przekazują go sobie samodzielnie. Poprzez tego typu działania uczniowie powinni ponosić konsekwencje swoich racjonalnych decyzji.