Ostatnia zmiana w szkolnictwie, umożliwiająca współistnienie wielu dostępnych na rynku podręczników, wywołała ogromną opozycję między twórcami i wydawcami. Obok badaczy podręczników od dłuższego czasu pojawiła się nowa grupa autorów, wśród których swoje miejsce mają nauczyciele szkolni, wychowawcy i metodycy. Istnienie kilku lub kilkunastu podręczników do danego przedmiotu na tym samym poziomie nauczania zmusiło ich do podjęcia nowatorskich działań zaradczych. Taką rolę będą zapewne pełnić podręczniki wydawnictwa Nowa Era.

Jak wygląda dzisiejszy rynek wydawnictw podręcznikowych?

Analizując podręczniki na rynku szkół podstawowych i ponadpodstawowych, często dzieli się je bezpośrednio na dwie bardzo różne grupy. Pierwsza z nich to podręczniki:

  • często poprawne merytorycznie,
  • pełne wiedzy wewnętrznej,
  • często zawierające informacje o najnowszych sukcesach,
  • wzmocnione odpowiednimi ćwiczeniami.

Ich autorami są najczęściej pracownicy wyższych uczelni. W tego rodzaju podręcznikach można dopatrywać się szeroko pojętej funkcji informacyjnej, przy czym mogą być one czasami trudne w odbiorze. Podręczniki te powstały jako wyraz głębokiej wiary w szczególnie dużą pojemność pamięci wrażliwego mózgu ucznia. Te książki odpowiadają potrzebom szkoły w zakresie dostarczania danych potrzebnych do generowania umiejętności, ale same będą dostarczać ograniczonych umiejętności.

Jakie są podręczniki pisane przez nauczycieli?

Z drugiej strony, mamy podręczniki, które są pisane przez samych nauczycieli. W głównej mierze świetne dydaktycznie, wykorzystują dobrą porcję graficzną, kształtują myślenie o zadaniu, twórcze mieszanki substancji, jasny i czytelny dla ucznia język. Są to z pewnością wielofunkcyjne poradniki, które z powodzeniem wykorzystują głoszoną dziś specjalną, prostą zasadę, której kluczowym celem jest często kształcenie umiejętności.

Czym wyróżniają się dostępne na rynku podręczniki Nowa Era?

Wszyscy twórcy, zmuszeni oporem, udoskonalili swoje zalecenia i osadzili je w podręcznikach pomocniczych, zarówno dla tego ucznia, jak i dla samego nauczyciela. Wszystkie pakiety publikacji edukacyjnych są już po to, ażeby ulepszać po prostu pracę w szkole. Taka jest rzeczywistość. Same Nowa Era podręczniki ze strony www.taniaksiazka.pl wiele zyskały na edycji, gdyż mogą być drukowane na doskonałym papierze, mogą być kolorowe, mają dużo dobrych technicznie obrazów. Jednym z konwencjonalnych poglądów na temat podręczników Nowej Ery jest to, że mogą one wręcz doskonałe.

 

Olek